Tavoitteet motivoivat päivittäisharjoittelussa

Tavoite on haave tai unelma, joka motivoi huippu-urheilijaa päivittäisessä valmentautumisessa ja siviiliuran valinnoissa. Urheilu-uran tavoite voi olla arvokisamitali: maailmanmestaruus, Olympia- tai Paralympiakultamitali. Siviiliuralla se voi olla vaikkapa perheen perustaminen tai ammattiin valmistuminen. Uskalla unelmoida ja asettaa tavoite tarpeeksi korkealle!

Jaa sivu: Facebook Twitter


Tavoitteet

Hyvä itsetuntemus ja vahva usko omaan tekemiseen auttavat urheilijaa tekemään rohkeita ratkaisuja, jotka vievät kohti urheilulle ja muulle elämälle asetettuja tavoitteita.

Uskalla asettaa tavoite tarpeeksi korkealle! Tavoite päivittäisen tekemisen kannustimena toimii parhaiten, kun se on tarpeeksi haastava: Mielikuva lopputuloksesta motivoi, mutta tuntuu myös realistisesti saavutettavalle.

Yhdysvaltalainen valmennuksen moniosaaja Martin Rooney kehoittaa asettamaan tavoitteet korkealle - Katso video!

Tavoitteet joukkuelajeissa

Joukkuelajien urheilijoilla voi joukkueen yhteisten menestystavoitteiden lisäksi olla omia tavoitteita, jotka liittyvät huippu-urheilijaksi kasvamiseen ja oman urheilu-uran suunnitteluun. Yksilön tavoiteasettelu tukee usein myös joukkueen menestystavoitetta.

Välitavoitteet ja sisäinen motivaatio

Unelma on päätavoite, jonka saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista. Tavoite onkin hyvä jakaa pienempiin välitavoitteisiin.

Välitavoitteet huippu-urheilijan uralla voivat liittyä lajitaitojen osaamiseen, olla tulostavoitteita tai vaikkapa valintoja lajin edustusryhmään, Olympia- tai paralympiajoukkueeseen. Siviiliuralla välitavoite voi olla vaikka tentin läpäiseminen tai tietyn opintopistemäärän suorittaminen.

Asettamalla välitavoitteita, matka kohti unelmaa konkretisoituu ja niiden saavuttaminen lisää motivaatiota. Välitavoitteiden saavuttaminen innostaa ja antaa potkua etenemiselle. Matkanteko on tärkeää ja jokaisesta askeleesta on lupa nauttia!

Huippu-urheilijan on hyvä tunnistaa myös omat sisäiset tavoitteensa, motivaationsa. Mikä on minulle tärkeää? Mikä urheilemisessa tuottaa minulle iloa ja tyydytystä? Miksi haluan osata, urheilla ja kilpailla huipulla, menestyä? Itsensä toteuttamisen ja oman suoritustarpeen tunnistaminen ohjaavat ja helpottavat arjen valintoja.

Alla ex-ampuja Juha Hirvi kertoo näkemyksiään urheilijan motivoitumisesta.

Mitä tavoite vaatii?

Välitavoitteiden kautta voi arvioida, eteneekö matka kohti unelmaa. Harjoittelenko tarpeeksi oppiakseni lajitaidon, onko tulokseni arvokisavalintojen vaatimalla tasolla tai käytinkö tarpeeksi aikaa opiskeluun?

Arviointia helpottaa, jos tavoitteet on kirjannut paperille ja päivittäisestä tekemisestä on pitänyt esim. harjoituspäiväkirjaa.

Harjoituspäiväkirjan merkkaus on luotettava ajankäytön mittari. Muisti tekee joskus tepposet, mutta paperille kirjaamalla todentuvat valmentautumisen arjen poikkeamien esim. sairastelujen, loukkaantumisten tai elämänmuutosten, esim. opiskelujen aloittamisen tai kotoa pois muuttamisen vaikutukset harjoitteluun ja tuloksiin.

Harjoituspäiväkirjaan kannattaa merkitä tehtyjen harjoitteiden lisäksi miltä ne ovat tuntuneet ja mitä mielessä on liikkunut, mikä on ollut päivän fiilis. Tunteemme ja sisäiset ajatuksemme paljastavat meille itsellemme, mitä mielessä taapahtuu. Ne ovat reitti itsetuntemukseen ja sitä kautta myös parempiin suorituksiin. Jos olotila harjoituksissa on pitkään negatiivinen ja mieli matalalla, on syytä tarkastella harjoittelun ja muun elämisen kokonaisuutta ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. 

Mitä jos tavoitetta ei saavuta?

Huippu-urheilu-uralla voi tulla eteen hetki, jolloin tuntuu että kaikki on saavutettu. On myös mahdollista, että urheilija kokee, että "paukut" eivät enää riitä huippu-urheilun vaatimaan elämäntapaan, vaikka unelmaa ei olisi vielä saavutettu.

Tällöin on hyvä pysähtyä vielä kerran arvioimaan omaa motivaatiotaan. Jos vastaus on huippu-urheilu-uran päättyminen, tavoiteasettelusta saa tukea myös siviilielämään siirtymisessä.

Huippu-urheilu elämäntapana vaatii uskallusta. Rohkeus ja unelman tavoittelu antavat aina enemmän, vaikka tavoitetta ei saavuttaisikaan.

 
Lue tavoitteista KOK:n urheilijoille suunnatulta sivustolta

Tie Tähtiin - Sinustako paralympiaurheilija?

 

”Pappina minua huippu-urheilussa kiinnostaa ihminen; hänen tarinansa olipa kysymyksessä olympiavoittaja tai ikuinen nuori lupaus. Urheilija ei elä tyhjiössä, vaan hänellä on samat elämän peruskysymykset kuin kellä tahansa. Eli mistä tulen, mihin olen menossa ja mitä minulla on repussa. Myös huippu-urheilijan on pohdittava, mikä häntä liikuttaa urheilun ulkopuolella. On kyettävä antamaan järkevät mittasuhteet urheilun merkitykselle omassa elämässä kaiken muun keskellä. Parhaimmillaan urheilu antaa hyvät eväät itsensä ymmärtämiselle ja tuntemiselle, oman lahjakkuuden, Jumalalta saadun, tutkimiselle. Se, että urheilun kautta saa oppia käsittelemään suuria ja pieniä onnistumisia ja vastoinkäymisiä, valmistaa ihmistä käsittelemään niitä myös muussa elämässä",
kisapappi Leena Huovinen, Respect – Ajatuksia, esimerkkejä ja ideoita urheilijoiden elämänhallintataitojen kehittämiseksi, 2009