Lähipiirin tuki on tärkeä

Huippu-urheilu vaatii tiettyä itsekkyyttä ja voi välillä tuntua yksinäiselle. On tärkeää, että urheilijan ympärillä on ihmisiä, jotka ymmärtävät huippu-urheilun vaatimukset ja tukevat huippu-urheilijaa arkipäivän valinnoissa.

Jaa sivu: Facebook Twitter


Lähipiiri

Lähipiiriä ovat perhe ja ystävät, ihmiset, joihin on kiinteät ja pitkäaikaiset tunnesiteet. Huippu-urheilijan lähipiiriin voivat lisäksi kuulua valmentaja, harjoituskaverit sekä muita urheilu-uraan kiinteästi liittyviä ammattilaisia kuten manageri, seurajohtoa tai vaikkapa opinto-ohjaaja.

Huippu-urheilun arki; kurinalainen elämänrytmi ja ajanhallinnan haasteet pakottavat usein urheilijan pitämään oman lähipiirinsä pienenä. Aika ei vaan yksinkertaisesti riitä laajan sosiaalisen verkoston aktiiviseen ylläpitoon.

Huippu-urheilijan arkeen kuuluvat myös voiton ja pettymyksen hetket. Voiton hetkellä urheilijalla riittää energiaa ja sosiaalisuutta, silloin on usein myös paljon ihmisiä ympärillä. Pettymysten hetkellä normaali kanssakäyminenkin voi tuntua raskaalle. Usein ympärillä ovat silloin lähimmät ihmiset, joiden kanssa uskaltaa näyttää ja jakaa vaikeatkin tunteet.

Alla jääkiekkoilija Tuomo Ruudun ja jalkapalloilija Mikael Forssellin näkemyksiä tukiverkon merkityksestä loukkaantumisista kuntoutuessa.

Arki vaatii valintoja myös lähipiiriltä

Huippu-urheilijan arki ei ole aina helppo ja se vaatii valintoja, jotka koskettavat myös lähipiiriä. Arkeen kuuluvat kisamatkat ja pitkät leirit kaukana kotoa, mutta uralla eteen saattaa tulla myös isompia muutoksia: muutto toiseen kaupunkiin tai maahan uuden seuran myötä tai parempien harjoitusolosuhteiden perässä. Sopeutumisesta uuteen arkeen kannattaa tehdä päätös ja suunnitelma yhdessä läheisten kanssa.

Kun kotona menee hyvin, on helppo keskittyä huippu-urheiluun. Arvosta ja huomioi sekä muista kiittää läheisiäsi heidän tuestaan myös arjen keskellä.

Uran jälkeen

Huippu-urheilu-uran päättyminen on haastava vaihe urheilijalle, mutta myös lähipiirille, kun totutut arjen rutiinit muuttuvat. Lähipiirillä voi olla suunnitelmia ja odotuksia urheilusta vapautuvan ajan varalle. Urheilija taas saattaa tarvita hetken hengähdystauon, ennenkuin oma rooli uudessa arjessa löytyy. Odotuksista ja tuntemuksista kannattaa puhua avoimesti läheisten ihmisten kanssa.

Alla ex-hiihtäjä Virpi Sarasvuo (o.s. Kuitunen) kertoo huippu-urheilu-uran lopettamisesta ja siihen valmistautumisesta.

 
Ammattiin opiskelevan hyvinvointisivusto

PDF-tiedosto"Perheenlisäys on mahdollista" (67 kB)
Opinnäytetyö huippu-urheilun ja perheen perustamisen yhdistämisestä
 

"Et voi viettää normaalia nuoren elämää, jos olet vielä perheetön. Et voi, et ehdi, et jaksa. Kuitenkin jokaisella ihmisellä on ääretön tarve läheisiin ihmissuhteisiin, mutta se on vaikeaa kun naamat ympärillä vaihtuvat joka vuosi. Kyllä perheen ja aitojen ystävien tuki on äärimmäisen tärkeää",
koripalloilija Taru Tuukkanen, Respect 3 - Ajatuksia, esimerkkejä ja ideoita urheilijoiden urataitojen kehittämiseksi.