Luo itsellesi oma verkosto

Huippu-urheilija tarvitsee ympärilleen asiantuntevan ja toimiva verkoston voidakseen menestyä. On pyrittävä saamaan tuekseen parhaat mahdolliset voimat. On mahdotonta pärjätä yksin. Avoimella ja ulospäin suuntautuneella toimintatyylillä urheilija saa yhteyden avainhenkilöihin, jotka taas osaavat ohjata muiden avainhenkilöiden luokse. Näin urheilijan ympärille rakentuu kestävä ja monisyinen tukiverkko.

Jaa sivu: Facebook Twitter


Verkottuminen

Merkityksellisiä suhteita

Verkottuminen on ihmisten välisiä suhteita. Arvokasta on siteen luominen johonkin ihmiseen, sillä tänä päivänä ihmisten välinen luottamussuhde ratkaisee kaiken. Merkityksellisten suhteiden luominen on todellista verkottumista.

Urheilu-uransa aikana urheilijalla on tuhansia mahdollisuuksia tutustua mitä mielenkiintoisimpiin ihmisiin. Nämä mahdollisuudet hyväkseen käyttävä urheilija rakentaa samalla tulevaisuuden verkostoa urheilun jälkeiselle uralle.

Olemalla aktiivinen ja antautumalla aitoon vuorovaikutukseen eri sidosryhmiä olevien ihmisten kanssa urheilija luo itsestään vaivihkaa myönteistä kuvaa. Ihmisiä kiinnostavat urheilijat, erityisesti heidän sielunelämänsä ja kaikki se, mikä on harjoittelun ja kilpailemisen takana.

Olennaista verkostoissa on se, että jokaisen verkkoon liittyneen tulee tuntea saavansa siihen kuulumisesta jotakin lisäarvoa. Muutoin verkostoon kuuluminen ei ole yksittäiselle jäsenelle kannattavaa. Yksinkertaistaen verkostoitumisen tavoitteena on, että yksi plus yksi olisi enemmän kuin kaksi.

Sosiaalisen median mahdollisuudet

Urheilijalle, joka viettää hyvin kurinalaista elämää, sosiaalinen media tarjoaa oivallisia mahdollisuuksia verkottumiseen omin ehdoin ja sellaisena aikana, kun se urheilijalle sopii parhaiten.

Taitavalla toiminnalla urheilija voi luoda esimerkiksi Facebookiin tai Twitteriin oman faniverkoston, jonka toiminnalla voi olla kaiken muun henkisen puolen lisäksi myös kaupallista merkitystä. YouTubessa urheilija voi välittää omia supersuorituksiaan tai persoonallisia esityksiään ja hankkia näin helpolla tavalla maailmanmainetta.

Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä siinä, että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia, vaan voivat myös tehdä asioita: kommentoida, tutustua toisiin, merkitä suosikkeja, jakaa sisältöjä jne. Toiminta tuottaa lisää sosiaalisuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä. Sosiaalisen median tunnuspiirteisiin kuuluvat myös helppokäyttöisyys, nopea omaksuttavuus, maksuttomuus ja mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon.

 
 

”Muistutan urheilijaa usein siitä, että olet mielenkiintoinen ihminen muille niin kauan kun olet urheilija. Kun lopetat urheilemisen, mielenkiintoisuutesi vähenee päivä päivältä. Urheilijalle isot ovet ovat auki. Uran aikana pystyy luomaan sellaisen verkoston, joka voi olla tutkintoakin tärkeämpi. Tutustu ihmisiin, erilaisiin ihmisiin, anna aikaasi, energiaasi, itseäsi, ajatuksiasi, anna mitä osaat. Ei kaikkia kiinnosta aina pelin lopputulos, pikemminkin kaikki se mitä on lopputuloksen takana. Ihmiset haluavat tuntea kuuluvansa tarinaan”,
ammattijalkapalloilija Aki Riihilahti, stadionmanageri, Respect – Ajatuksia, esimerkkejä ja ideoita urheilijoiden urataitojen kehittämiseksi, 2010