Huippu-urheilun arjen ja urheilijan tulevaisuuden vakuuttamista

Harjoittelussa ja kilpailuissa urheilijaa suojaa tapaturmavakuutus ja kilpailumatkoilla matkavakuutus. Lisäksi huippu-urheilijalla voi olla sairauskuluvakuutus, joka madaltaa pienempien sairauksien hoidattamista hyvissä ajoin ja lisää terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä. Tulojen kasvaessa tulee huolehtia tapaturmaturva ja eläketurva kuntoon.

Jaa sivu: Facebook Twitter


Vakuutukset

Vakuutukset turvaavat huippu-urheilijan arkea. Tapaturmavakuutus on valmentautumisen, harjoittelun ja kilpailemisen perusvakuutus ja se korvaa yleensä nimetyssä lajissa sattuneet äkillisen, odottamattoman ulkoisen tekijän aiheuttamat vammat. Kilpailujen järjestäjä vastaa yleensä ns. kolmannen osapuolen vastuuvakuuttamisesta, joka korvaa mahdolliset katsojille kilpailun seuraamisesta aiheutuneet tapaturmat.

Tapaturmavakuutuksen tulee kattaa kilpaurheilu

Vakuutuksen tarjoasta riippuen tapaturmavakuutus voi kulkea myös sairauskuluvakuutuksen nimellä. Huippu-urheilijalle on tärkeintä tarkistaa, että vakuutus kattaa kilpaurheilun omassa lajissa ja lajiharjoituksissa. Vakuutuksen korvauskaton tulisi sisältää hoitokulujen korvaamista mielellään 3000 euroon saakka, jolloin korvauksen piiriin mahtuvat mahdolliset kuvaannukset ja leikkaushoidon kustannukset.

Useissa lajeissa kilpailulisenssin saaminen edellyttää tapaturmavakuutuksen voimassaoloa. Vakuutuksen voi ottaa haluamaltaan vakuuttajalta, mutta sen olemassaolo tulee tarvittaessa todistaa lajiliitolle. Seura, lajiliitto tai kilpailunjärjestäjä ei ole vastuussa kilpailuissa tai harjoituksissa urheilijalle sattuneista tapaturmista. Poikkeuksena tilanteet, joissa tapaturma aiheutuu järjestelyjen huolimattomuudesta, esim huonosti hoidetusta pelikentästä. Tapaturmista aiheutuneet kulut ovat siis urheilijan vastuulla.

Urheilija voi huippu-urheilun ohella harrastaa myös muita urheilulajeja virkistysmielessä. Yhden lajin kilpaurheiluun ostettu vakuutus ei välttämättä korvaa vapaa-ajan harrastuksissa sattuneita tapaturmia. Vapaa-ajan harrastuksia varten on olemassa erilliset tapaturmavakuutukset. Nämä voivat olla liitettävissä samaan vakuutukseen kilpaurheilun kattavan tapaturmavakuutuksen kanssa.

Sairauskuluvakuutuksesta lisäturvaa

Huippu-urheilijoille suositellaan otettavaksi sairauskuluvakuutus, jonka tulisi kattaa perussairaudet kuten flunssat ja tulehdukset, mahdollisesti myös rasitusvammat. Sairauskuluvakuutuksen olemassa olo madaltaa hoitoon menemistä ja nopeuttaa usein myös paranemista.

Tässä yhteydessä sairauskuluvakuutuksen nimellä mainittu vakuutus voi olla eri niminen tuote riippuen vakuutuksen tarjoajasta. Sairauskuluvakuutuksen idea on lisätä huippu-urheilijan perusturvaa tapaturmavakuutuksen rinnalla.

Matkavakuutus tavaroiden ja matkalla sattuneiden tapaturmien turvaksi

Huippu-urheilija matkustaa paljon, kotimaassa ja ulkomailla. Osa lajeista vaatii myös kalliiden lajivarusteiden mukana kuljettamisen. Harjoitus- ja kilpailumatkoja turvaa matkavakuutus, joka sisältää matkalla sattuneiden tapatumien ja sairauksien hoidon ja yleensä erikseen sovittavan korvaussumman matkatavaroille.

Jos lajiliitto vastaa leiri- ja kilpailumatkojen järjestelyistä, he saattavat myös vakuuttaa matkaan lähtevät urheilijat ja valmentajat. Tarkasta vakuutusasia lajiliittosi yhteyshenkilöltä ennen matkaa. Tarkasta myös omista vakuutuksistasi, kattaako tapaturmavakuutuksesi ulkomailla harjoituksissa tai kilpailuissa sattuneet vammat tai kattaako matkavakuutuksen tapaturmaosa myös kilpaurheilun.

Tapaturma- ja eläketurva turvaavat tulevaisuutta

Ammattiurheilijalla, joka saa vuodessa tai pelikaudessa palkkaa urheilemisesta yli 9600 euroa on lain mukaan oltava tapaturmaturva- ja eläkevakuutus, jonka vähimmäisturva on säädelty. Joukkueurheilijoille vakuutuksen ottaa palkanmaksaja eli käytännössä seura, mutta yksilöurheilijalle vakuutus on sellaisenaan vapaaehtoinen.Tapaturma- ja eläketurva on erittäin suositeltava vakuutus myös yksilöurheilijoille.

Tapaturmaturvavakuutus ei ole sama kuin ensimmäisessä kappaleessa kuvattu tapaturmavakuutus, vaan se on laajempi ja kattavampi vakuutus, joka tapaturmavakuutuksen vammahoidon jälkeen korvaa siitä aiheutuneita ansionmenetyksiä ja lisäkuluja. Vakuutus kattaa mm. taloudellisen tuen loukkaantumistapauksessa tapaturmaeläkkeenä, kun itse urheilusta ei euroja tilipussiin kerrykään. Samalla, kun urheilija tekee urheilijan työtänsä, kertyy hänelle myös eläkettä, kuten muillekin työntekijöille.

Yksilöurheilija on vähän kuin yrittäjä, jonka täytyy pystyä ajattelemaan vakuutusturvaansa itsenäisesti. On kyettävä ymmärtämään asioita pidemmälle kuin seuraavaan päivään tai viikkoon. Valitettavasti asennemuutokseen vain liian usein johtavat vasta tapahtumat, jotka olisi kohdannut paljon mieluummin vakuutusturvan kanssa. Kun vakuutus on hankittuna ennen sitä ensimmäistä vahinkoa, niin ollaan oikealla tiellä.