Tee rohkeasti sponsorointiyhteistyötä

Sponsorointiyhteistyö on vastikkeellista yhteistyötä kahden eri osapuolen, yrityksen ja kohteen kesken. Vain riittävän tiiviin yhteistyön kautta yritys ja kohde voivat saavuttaa omat tavoitteensa tarjoamalla samalla toisilleen hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Jaa sivu: Facebook Twitter


Sponsorointiyhteistyö

Yrityksen näkökulmasta

Seuraava Image Matchin laatima määrittely kuvaa osuvasti sponsorointiyhteistyötä yrityksen näkökulmasta: ”Sponsorointiyhteistyö on sijoittamista johonkin hyödylliseksi tai myönteiseksi koettuun toimintaan sen kehittämiseksi ja siihen liittyvän kaupallisen arvon hyödyntämiseksi.”

Määritelmä kertoo sponsorointiyhteistyöhön liittyvästä hyväntekemisen halusta, kuitenkin siten, että yritys odottaa samalla sponsorointiyhteistyöltään kaupallista arvoa. Tämä määritelmä tuo ilmi selkeästi liiketoiminnallisen ja yhteiskuntavastuullisen ajattelun yhteensopivuuden nykyaikaisessa sponsorointiyhteistyössä.

Sponsorointiyhteistyön tarkoitus ja tavoitteet ovat aina yrityskohtaisia. Yrityksellä on usein monia tavoitteita, joita on mahdoton asettaa tärkeysjärjestykseen. Sponsorointiyhteistyö on yritykselle yksi markkinointiviestinnän keino tiedottamisen, mainonnan, suhdetoiminnan, henkilökohtaisen myyntityön ja myynninedistämisen ohella.

Yritykselle sponsorointiyhteistyö on kanava myönteisten uutisten välittämiseen ja merkittävä elementti yrituskuvan rakentamisessa. Sponsorointiyhteistyön kautta yritys saa ikään kuin kasvot ja usein jopa ulospäin näkyvän "sielun".

Yhteispeliä

Sponsorointiyhteistyö on käytännössä yhteispeliä sponsoroivan yrityksen ja sponsoroitavan kohteen kesken. Molempien osapuolien on ymmärrettävä ja kunnioitettava toisen osapuolen näkökantoja.

Yhteistyötä tavoittelevan urheilukohteen (urheilija, seura, tapahtuma tms) on tiedostettava yrityksen ajattelumaailma ja yleisimmat toimintaperiaatteet. Tausta-ajattelun omaksuminen antaa urheilukohteelle avaimet oman yhteistyöesityksen onnistuneeseen räätälöintiin ja tulokselliseen yhteistyön toteuttaimiseen.

Kohteen valinnassa päätökset perustuvat tänä päivänä entistä enemmän pelkän sormituntuman sijasta tarkkoihin faktoihin. Tiedot kohteen imagosta ja maineesta, asiakasryhmistä, medianäkyvyydestä, menestysennusteista, kehitystrendeistä ja monista muista faktoista edesauttavat päätöksentekijää merkittävästi.

Jotkut yritykset haluavat olla mukana suuremmissa projekteissa, joillekin kaikki pieni on kaunista. Jotkut kaipaavat valtakunnallista näkyvyyttä, jotkut taas paikallista. Jotkut etsivät useamman vuoden yhteistyötä, jotkut taas haluavat tukea lyhytkestoisempia tapahtumia. Jotkut haluavat panostaa nuorisourheiluun, jotkut taas huippu-urheiluun. Jotkut karttavat vaarallisena pidettyjä urheilulajeja. Jotkut sponsoroivat vain joukkueita, osa pelkästään yksilöurheilijoita.

 
Mainos- ja mediasäännöt Olympialaisten aikana

Sponsorointibarometri 2010, Mainostajien Liitto

 

"Kun en sanut mitään muita valmennusmäärärahoja kuin seuraltani pienen stipendin, minun oli pakko tehdä työtä myös sponsorointiyhteistyön rintamalla. En ollut niin hyvä tai niin tunnettu urheilija, että olisin saanut avukseni jonkun pätevän managerin. Lusikka oli otettava omaan käteen. Tätä ratkaisua suosittelen myös mulle urheilijoille. Ei kannata jäädä itkemään talousasioitaan. Niille voi aina tehdä jotain"

maastohiihtäjä Juha Bäck, Respect - Ajatuksia, esimerkkejä ja ideoita urheilijoiden elämänhallintataitojen kehittämiseksi, 2009